ปูทะเลไข่ดอง ss (150-200 g,) - ตัว

ปูทะเลไข่ดอง ss (150-200 g,) - ตัว

280.00 บาท

ปูทะเลไข่ดอง S (200-250 g,) - ตัว

ปูทะเลไข่ดอง S  (200-250 g,) - ตัว

350.00 บาท

ปูทะเลไข่ดอง M (250-300 g,) - ตัว

ปูทะเลไข่ดอง XL (250-300 g,) - ตัว

450.00 บาท

ปูทะเลไข่ดอง L (300-350 g,) - ตัว

ปูทะเลไข่ดอง L (300-350 g,) - ตัว

650.00 บาท

ปูทะเลไข่ดอง XL (350-400 g,) - ตัว

ปูทะเลไข่ดอง XL (350-400 g,) - ตัว

750.00 บาท

ปูทะเลไข่หลน

Spicy thick sauce with crab served with vegetable.
ขนาด 4 ขีดขึ้นต่อตัว ขีดละ 170 บาท
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

แกงเหลืองปูทะเลไข่ยอดมะพร้าวอ่อน (4ขีดขึ้นต่อตัว)

Yellow curry with crab eggs and coconut shoot.
(Size 400 g  up./pcs.) ราคาขีดละ 170 บาท

0.00 บาท

แกงเหลืองปูทะเลไข่หน่อไม้ดอง (4ขีดขึ้นต่อตัว)

Yellow curry with crab eggs and picked bamboo.
(Size 400 g  up./pcs.) ราคาขีดละ 170 บาท

0.00 บาท

แกงส้มปูทะเลไข่ยอดมะพร้าวอ่อน (4ขีดขึ้นต่อตัว)

Hot and sour soup with crab eggs and coconut shoot.
(Size 400 g  up./pcs.) ราคาขีดละ 170 บาท

0.00 บาท

แกงส้มปูทะเลไข่หน่อไม้ดอง (4ขีดขึ้นต่อตัว)

Hot and sour soup with crab eggs and pickled bamboo.
(Size 400 g  up./pcs.) ราคาขีดละ 170 บาท

0.00 บาท

ปูทะเลไข่ผัดพริกเกลือ (4ขีดขึ้นต่อตัว)

Stir fried sea crab eggs with salt and dried chili.
(Size 400 g  up./pcs.) ราคาขีดละ 170 บาท

0.00 บาท

ปูทะเลไข่ผัดพริกไทยดำ (4ขีดขึ้นต่อตัว)

Stir fried sea crab eggs with black pepper sauce.
(Size 400 g  up./pcs.) ราคาขีดละ 170 บาท

0.00 บาท