ยอดมะระหวานผัดไฟแดง

Stir fried chayote leaf with oyster sauce.
(ยอดมะระหวานผัดไฟแดง)

150.00 บาท

ยอดมะระหวานผัดน้ำมันหอย

Stir fried chayote leaf with oyster sauce.
(ยอดมะระหวานผัดน้ำมันหอย)

150.00 บาท

ผัดผักสี่สหาย

Stir fried 4 kinds of  vegetables in oyster sauce.
(ผัดผักสี่สหาย)

220.00 บาท

ผัดผักรวมมิตรน้ำมันหอย

Stir fried mixed vegetables in oyster sauce.
(ผัดผักรวมมิตรน้ำมันหอย)

120.00 บาท

ผักเหลียงผัดไข่

Stir fried Liang vegetable with eggs.
(ผักเหลียงผัดไข่)

150.00 บาท