ปลากะพงนึ่งแจ่ว

Steamed seabass served with spicy dips and boiled vegetable.

420.00 บาท

ปลากะพงแป๊ะซะ

Steamed sea bass with sauce.
(ปลากะพงแป๊ะซะ)

480.00 บาท

ปลากะพงลุยสวน

Deep fried seabass with herb and spicy salad.

420.00 บาท

ปลากะพงผัดซอสXO

Stir fried seabass with X.O. sauce.
 

480.00 บาท

ปลากะพงผัดคื่นช่าย

Stir fried seabass with celery.
 

420.00 บาท

ปลากะพงผัดฉ่า

Stir-Fried seabass with herbs.

420.00 บาท

ปลากะพงผัดพริกขี้หนูสวน

Stir fried seabass with fresh chili.
 

420.00 บาท

ปลากะพงผัดพริกไทยดำ

Stir fried seabass with black pepper sauce.
 

450.00 บาท

ปลากะพงคั่วพริกเกลือ

Stir fried seabass with salt and dried chili.
ปลากระพงคั่วพริกเกลือ

450.00 บาท

ปลากะพง 5 รส

Stir fried seabass 5 tastes, chinese style.
ปลากะพง 5 รส

480.00 บาท

ปลากะพงทอดสมุนไพร

Stir fried seabass with herbs.
 

450.00 บาท

ต้มยำปลากะพงน้ำข้น

Spicy creamy soup with sea bass.
 

480.00 บาท