กุ้งแชบ๊วยย่างซอสมะขาม (9-12ตัวโล)

(กุ้งแชบ๊วยย่างซอสมะขาม )
(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 125 บาท
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งแชบ๊วยผัดพริกขี้หนูสวน (9-12ตัวโล)

Stir fried shrimp with fresh chili.
(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 125 บาท
(กุ้งแชบ๊วยผัดพริกขี้หนูสวน)
ราคาพร้อมปรุง
 

0.00 บาท

ต้มยำกุ้งแชบ๊วยน้ำข้น (9-12ตัวโล)

Spicy river prawn creamy soup.
(Size 9-12 pcs./kg) ราคาขีดล่ะ 125 บาท
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งแชบ๊วยผัดพริกไทยดำ(9-12ตัวโล)

Stir fried shrimps with black pepper sauce.
(Size 9-12 pcs./kg) ราคาขีดล่ะ 125 บาท
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งแชบ๊วยอบวุ้นเส้น(9-12ตัวโล)

Shrimp baked with glass noodle in the hot pot.
(Size 9-12 pcs./kg) ราคาขีดล่ะ 125 บาท
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งแชบ๊วยอบเกลือ(9-12ตัวโล)

Baked shrimps with salt.
(Size 9-12 pcs./kg) ราคาขีดล่ะ 125 บาท
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งแชบ๊วยผัดผงกะหรี่ (9-12ตัวโล)

Stir fried shrimps with curry powder.
(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดล่ะ 125 บาท
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งแชบ๊วยคั่วพริกเกลือ(9-12ตัวโล)(3ตัวต่อจาน)

Stir fried shrimps with salt and dried chili.
(Size 9-12 pcs./kg) (3 pcs.)

513.60 บาท