ต้มยำซ่า รวมมิตรทะเลหม้อไฟ

Spicy soup with seafood and soda.
(ต้มยำซ่า รวมมิตรทะเลหม้อไฟ)

380.00 บาท

ต้มยำปลาหมึกไข่น้ำใส(หม้อไฟ)

Spicy clear soup with squid eggs.
ต้มยำปลาหมึกไข่น้ำใส(หม้อไฟ)

380.00 บาท

ต้มยำปลาหมึกไข่น้ำข้น(หม้อไฟ)

Hot and spicy cream soup with squid eggs.
ต้มยำปลาหมึกไข่น้ำข้น(หม้อไฟ)

380.00 บาท

โป๊ะแตก

Spicy seafood soup with herbs.
(โป๊ะแตก)

350.00 บาท

ต้มส้มปลาหมึกไข่

Sweet and sour squid eggs soup.

350.00 บาท

ต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำข้น

Spicy seafood cream soup.
(ต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำข้น)

350.00 บาท

ต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำใส

Spicy seafood clear soup.
(ต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำใส)

350.00 บาท

ต้มยำปลาหมึกหอมน้ำใส

Hot and spicy clear soup with squid.
ต้มยำปลาหมึกหอมน้ำใส

350.00 บาท

ต้มยำปลาหมึกหอม(น้ำข้น)

Spicy creamy soup with squid.
ต้มยำปลาหมึกหอม(น้ำข้น)

350.00 บาท

ต้มส้มปลาหมึกหอม

Spicy sweet and sour squid soup in tamarind flavor.
ต้มส้มปลาหมึกหอม

300.00 บาท

ต้มส้มปลาทู

Sweet and sour mackerel soup with tamarind flavor.
ต้มส้มปลาทู

250.00 บาท

ต้มยำกุ้งแชบ๊วยน้ำข้น (9-12ตัวโล)

Spicy river prawn creamy soup.
(Size 9-12 pcs./kg) ราคาขีดล่ะ 125 บาท
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท