ปูทะเลเนื้อหลน

Spicy thick crab sauce served with mixed vegetable.

Size 1000up g. 215 baht per grams.
Size 700-900g. 180 baht per grams.

ราคาพร้อมปรุง
(ปูทะเลเนื้อหลน)
 

0.00 บาท

แกงเหลืองปูทะเลเนื้อยอดมะพร้าวอ่อน

Yellow curry with sea crab and coconut shoot.
ขนาด 10 ขีดขึ้นต่อตัว ขีดละ 215 บาท
ขนาด 7-9 ขีด ขีดละ 180 บาท
ราคาพร้อมปรุง
Size 1000up g. 215 baht per grams.
Size 700-900g. 180 baht per grams.

 

0.00 บาท

แกงเหลืองปูทะเลเนื้อหน่อไม้ดอง

Yellow curry with sea crab and pickled bamboo.
ขนาด 10 ขีดขึ้นต่อตัว ขีดละ 215 บาท
ขนาด 7-9 ขีด ขีดละ 180 บาท
ราคาพร้อมปรุง
Size 1000up g. 215 baht per grams.
Size 700-900g. 180 baht per grams.

 

0.00 บาท

แกงส้มปูทะเลเนื้อยอดมะพร้าวอ่อน

Hot and sour soup with sea crab and coconut shoot.
ขนาด 10 ขีดขึ้นต่อตัว ขีดละ 215 บาท
ขนาด 7-9 ขีด ขีดละ 180 บาท
ราคาพร้อมปรุง
Size 1000up g. 215 baht per grams.
Size 700-900g. 180 baht per grams.


 

0.00 บาท

แกงส้มปูทะเลเนื้อหน่อไม้ดอง

Hot and sour soup with sea crab and pickled bamboo.
ขนาด 10 ขีดขึ้นต่อตัว ขีดละ 215 บาท
ขนาด 7-9 ขีด ขีดละ 180 บาท
ราคาพร้อมปรุง
Size 1000up g. 198 baht per grams.
Size 700-900g. 215 baht per grams.


 

0.00 บาท

ปูทะเลเนื้อผัดพริกไทยดำ

Stir fried sea crab with black pepper sauce.
ขนาด 10 ขีดขึ้นต่อตัว ขีดละ 215 บาท
ขนาด 7-9 ขีด ขีดละ 180 บาท
ราคาพร้อมปรุง
Size 1000up g. 215 baht per grams.
Size 700-900g. 180 baht per grams.


 

0.00 บาท

ปูทะเลเนื้อผัดผงกะหรี่

Stir fried sea crab with curry powder.
ขนาด 10 ขีดขึ้นต่อตัว ขีดละ 215 บาท
ขนาด 7-9 ขีด ขีดละ 180 บาท
ราคาพร้อมปรุง
Size 1000up g. 215 baht per grams.
Size 700-900g. 180 baht per grams.


 

0.00 บาท

ปูทะเลเนื้อผัดซอส XO

Stir fried sea crab with X.O. sauce.
ขนาด 10 ขีดขึ้นต่อตัว ขีดละ 215 บาท
ขนาด 7-9 ขีด ขีดละ 180 บาท
ราคาพร้อมปรุง
Size 1000up g. 215 baht per grams.
Size 700-900g. 180 baht per grams.


 

0.00 บาท

ปูทะเลเนื้ออบวุ้นเส้น

Baked sea crab with glass noodles in casserole.
ขนาด 10 ขีดขึ้นต่อตัว ขีดละ 215 บาท
ขนาด 7-9 ขีด ขีดละ 180 บาท
ราคาพร้อมปรุง
Size 1000up g. 215 baht per grams.
Size 700-900g. 180 baht per grams.

 

0.00 บาท

ปูทะเลเนื้อเผา

Grilled Crab meat.
ขนาด 10 ขีดขึ้นต่อตัว ขีดละ 215 บาท
ขนาด 7-9 ขีด ขีดละ 180 บาท

ราคาพร้อมปรุง

Size 1000up g. 215 baht per grams.
Size 700-900g. 180 baht per grams.
 

0.00 บาท

ปูทะเลเนื้อนึ่ง

Steamed crab meat.
ขนาด 10 ขีดขึ้นต่อตัว ขีดละ 198 บาท
ขนาด 7-9 ขีด ขีดละ 180 บาท

ราคาพร้อมปรุง

Size 1000up g. 198 baht per grams.
Size 700-900g. 180 baht per grams.

0.00 บาท