ปูม้าไข่ดอง

ปูม้าไข่ดอง

350.00 บาท

แกงเหลืองปูม้ายอดมะพร้าวอ่อน

Yellow Curry with flower crab and coconut shoot.
ขนาด 4-5 ตัวโล ขีดละ 98 บาท
ราคาพร้อมปรุง

Size 400-500g. 98 baht per grams.

0.00 บาท

แกงเหลืองปูม้าหน่อไม้ดอง

Yellow curry with blue crab and pickled bamboo.
ขนาด 4-5 ตัวโล ขีดละ 98 บาท
ราคาพร้อมปรุง

Size 400-500g. 98 baht per grams.

0.00 บาท

แกงส้มปูม้ายอดมะพร้าวอ่อน

Hot and sour soup with blue crab and coconut shoot.
ขนาด 4-5 ตัวโล ขีดละ 98 บาท
ราคาพร้อมปรุง

Size 400-500g. 98 baht per grams.

0.00 บาท

แกงส้มปูม้าหน่อไม้ดอง

Hot and sour soup with blue crab and pickled bamboo.
ขนาด 4-5 ตัวโล ขีดละ 98 บาท
ราคาพร้อมปรุง

Size 400-500g. 98 baht per grams.
 

0.00 บาท

ปูม้าผัดพริกขี้หนูสวน

Stir fried blue crab with fresh chili.
ขนาด 4-5 ตัวโล ขีดละ 98 บาท
ราคาพร้อมปรุง

Size 400-500g. 98 baht per grams.

0.00 บาท

ปูม้าผัดพริกไทยดำ

Fried flower crab with black pepper.
ขนาด 4-5 ตัวโล ขีดละ 98 บาท
ราคาพร้อมปรุง

Size 400-500g. 98 baht per grams.
 

0.00 บาท

ปูม้านึ่ง

Steamed blue crab.
ขนาด 4-5 ตัวโล ขีดละ 98 บาท
ราคาพร้อมปรุง

Size 400-500g. 98 baht per grams.

0.00 บาท

ปูม้าเผา

Grilled flower crab.
ขนาด 4-5 ตัวโล ขีดละ 98 บาท
ราคาพร้อมปรุง

Size 400-500g. 98 baht per grams.
 

0.00 บาท

ยำปูม้า

Spicy salad with blue crab.
ขนาด 4-5 ตัวโล ขีดละ 98 บาท
ราคาพร้อมปรุง

Size 400-500g. 98 baht per grams.

0.00 บาท

ส้มตำปูม้าดอง

Papaya salad with pickled blue crab.

280.00 บาท

ปูม้าดอง

Pickled blue crab with spicy sauce.
ขนาด 4-5 ตัวโล ขีดละ 98 บาท
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท