ปลาเก๋าแป๊ะซะ (ปลาเก๋าขีดละ 85 บาท)

Clear yellow grouper  curry with preserved bamboo.
( 85 baht per 100 grams.)
 

0.00 บาท

ปลาเก๋า 5 รส (ปลาเก๋าขีดละ 85 บาท)

Stir fried grouper 5 tastes, chinese style.
( 85 Baht per 100 grams. )

0.00 บาท