ไข่ตุ๋นทะเลรวม

Steamed seafood with egg simmer.
(ไข่ตุ๋นทะเลรวม)

250.00 บาท

ข้าวผัดกระเพรากุ้ง

Rice topped with stir fried shrimp and basil.

150.00 บาท

ข้าวผัดกระเพราปลาหมึก

Rice topped with stir fried squid and basil.

150.00 บาท

ข้าวผัดปู (จานใหญ่)

Fried rice with crabmeat. (Large)

450.00 บาท

ข้าวผัดกุ้ง (จานใหญ่)

Fried rice with shrimp. (Large)

420.00 บาท

ข้าวผัดปู (จานเล็ก)

Fried rice with crabmeat.

120.00 บาท