พล่ารวมมิตรทะเล

Seafood salad with lemon grass and mint.

200.00 บาท

โป๊ะแตก

Spicy seafood soup with herbs.
(โป๊ะแตก)

350.00 บาท

ส้มตำรวมมิตรทะเล

 Spicy papaya salad with seafood.
(ส้มตำรวมมิตรทะเล)
 

150.00 บาท

รวมมิตรทะเลผัดผงกะหรี่

Stir fried seafood with curry powder.
(รวมมิตรทะเลผัดผงกะหรี่)

380.00 บาท

ยำรวมมิตรทะเล

Spicy seafood salad.

180.00 บาท

ต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำข้น

Spicy seafood cream soup.
(ต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำข้น)

350.00 บาท

ต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำใส

Spicy seafood clear soup.
(ต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำใส)

350.00 บาท

รวมมิตรทะเลผัดพริกไทยดำ

Stir fried seafood with black pepper sauce.
(รวมมิตรทะเลผัดพริกไทยดำ)

320.00 บาท

รวมมิตรทะเลผัดพริกขี้หนูสวน

Stir fried seafood with fresh chili.
(รวมมิตรทะเลผัดพริกขี้หนูสวน)

300.00 บาท

รวมมิตรทะเลผัดฉ่า

Stir fried seafood with herbs.
(รวมมิตรทะเลผัดฉ่า)

320.00 บาท

รวมมิตรทะเลผัดพริกเผา

Stir fried seafood with chilli sauce.

280.00 บาท

รวมมิตรทะเลผัดกระเพรา

Stir fried spicy seafood with basil.

280.00 บาท