แคนนาเดียนล็อบสเตอร์

ขนาด 1 กิโลกรัม+ ราคาขีดล่ะ 220 บาท
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งลายเสือคั่วพริกเกลือ (9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

กุ้งลายเสือคั่วพริกเกลือ
(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165
(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245
ราคาพร้อมปรุง
 

0.00 บาท

กุ้งแชบ๊วยย่างซอสมะขาม (9-12ตัวโล)

(กุ้งแชบ๊วยย่างซอสมะขาม )
(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 125 บาท
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งแม่น้ำคั่วพริกเกลือ(8-10ตัวโล)(2ตัวต่อจาน)

Stir fried river prawn with salt and dried chili.
(Size 8-10 pcs./kg.)  (2 pcs.)

390.00 บาท

กุ้งลายเสืออบเกลือ (9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

Baked tiger prawn with salt.
(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165 บาท
(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245 บาท
(
กุ้งลายเสืออบเกลือ)
ราคาพร้อมปรุง

 

0.00 บาท

กุ้งแม่น้ำอบเกลือ (8-10ตัวโล)(2ตัวต่อจาน)

Baked river prawn with salt.
(Size 8-10 pcs./kg.)  (2 pcs.)

380.00 บาท

ส้มตำกุ้งแม่น้ำ (8-10ตัวโล) (2ตัวต่อจาน)

Papaya Salad with grilled river prawn.
(Size 8-10 pcs./kg)  (2 pcs.)

380.00 บาท

พล่ากุ้งแม่น้ำ (8-10ตัวโล)(2ตัวต่อจาน)

River Prawn salad with lemon grass and mint.
(Size 8-10 pcs./kg.)  (2 pcs.)

380.00 บาท

กุ้งลายเสือนึ่งมะนาว (9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

Steamed tiger prawn with lemon sauce.
(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165 บาท
(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245 บาท
(
กุ้งลายเสือนึ่งมะนาว)
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งแชบ๊วยผัดพริกขี้หนูสวน (9-12ตัวโล)

Stir fried shrimp with fresh chili.
(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 125 บาท
(กุ้งแชบ๊วยผัดพริกขี้หนูสวน)
ราคาพร้อมปรุง
 

0.00 บาท

กุ้งแม่น้ำผัดซอสXO(8-10ตัวโล)(2ตัวต่อจาน)

Stir fried river prawn with X.O. sauce.
(Size 8-10 pcs./kg)  (2 pcs.)

390.00 บาท