กุ้งลายเสือคั่วพริกเกลือ (9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

กุ้งลายเสือคั่วพริกเกลือ
(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165
(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245
ราคาพร้อมปรุง
 

0.00 บาท

กุ้งลายเสืออบเกลือ (9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

Baked tiger prawn with salt.
(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165 บาท
(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245 บาท
(
กุ้งลายเสืออบเกลือ)
ราคาพร้อมปรุง

 

0.00 บาท

กุ้งลายเสือนึ่งมะนาว (9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

Steamed tiger prawn with lemon sauce.
(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165 บาท
(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245 บาท
(
กุ้งลายเสือนึ่งมะนาว)
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งลายเสือนึ่งกระเทียมโทน(9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

Steamed tiger prawn with fresh garlic.

(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165

(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245

ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งลายเสือนึ่งซีอิ๊ว(9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

Steamed tiger prawn with fresh garlic.

(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165

(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245

ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งลายเสือทอดกระเทียม(9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

Fried tiger prawn with garlic.

(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165

(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245

ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งลายเสือผัดซอสXO(9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

Stir fried tiger prawn with X.O. sauce.

(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165

(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245

ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งลายเสือผัดผงกระหรี่(9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

Stir fried tiger prawn with curry powder.

(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165

(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245

ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งลายเสือผัดพริกไทยดำ(9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

Stir fried tiger prawn with black pepper sauce.

(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165

(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245

ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งลายเสือ 5 รส(9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

Stir fried tiger prawns 5 tastes, chinese style.

(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165

(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245

ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งลายเสือย่าง(9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

Grilled tiger prawn.

(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165

(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท

กุ้งลายเสือนึ่ง(9-12ตัวโล) - (3-5ตัวโล)

Steamed tiger prawn.

(Size 9-12 pcs./kg.) ราคาขีดละ 165

(Size 3-5 pcs./kg.) ราคาขีดละ 245
ราคาพร้อมปรุง

0.00 บาท