ปลาหมึกไข่คั่วพริกเกลือ
Stir fried squid eggs with salt and dried chili.
(ปลาหมึกไข่คั่วพริกเกลือ)