ปลาหมึกหอมนึ่งมะนาว
Steamed squid with lemon sauce.
(ปลาหมึกหอมนึ่งมะนาว)