กุ้งมังกรย่าง
ขนาด 5 ขีดขึ้น  ขีดละ 490 บาท
ราคาพร้อมปรุง


Size 500g. up    490 baht per grams.