ยอดมะระหวานผัดไฟแดง

Stir fried chayote leaf with oyster sauce.
(ยอดมะระหวานผัดไฟแดง)

160.50 บาท

ยอดมะระหวานผัดน้ำมันหอย

Stir fried chayote leaf with oyster sauce.
(ยอดมะระหวานผัดน้ำมันหอย)

160.50 บาท

ผัดผักสี่สหาย

Stir fried 4 kinds of  vegetables in oyster sauce.
(ผัดผักสี่สหาย)

267.50 บาท

ผัดผักรวมมิตรน้ำมันหอย

Stir fried mixed vegetables in oyster sauce.
(ผัดผักรวมมิตรน้ำมันหอย)

128.40 บาท

ผักเหลียงผัดไข่

Stir fried Liang vegetable with eggs.
(ผักเหลียงผัดไข่)

160.50 บาท