กุ้งมังกรผัดซอส XO

Stir fried lobster with X.O. sauce.
ขนาด 5 ขีดขึ้น  ขีดละ 490 บาท
ราคาพร้อมปรุง

​Size 500g. up    490 baht per grams.

0.00 บาท

กุ้งมังกรคั่วพริกเกลือ

Fried lobster with salt and dried chili.
ขนาด 5 ขีดขึ้น  ขีดละ 490 บาท
ราคาพร้อมปรุง

​Size 500g. up    490 baht per grams.
 

0.00 บาท

กุ้งมังกรทอดกระเทียม

Fried Lobster with garlic.
ขนาด 5 ขีดขึ้น  ขีดละ 490 บาท
ราคาพร้อมปรุง

​Size 500g. up    490 baht per grams.
 

0.00 บาท

กุ้งมังกรอบเนย

A baked lobster with butter.
 

0.00 บาท

กุ้งมังกร 5 รส

Stir fried king lobster 5 tastes chinese style.
 

0.00 บาท

กุ้งมังกรผัดพริกไทยดำ

Stir fried king lobster with black pepper sauce.
 

0.00 บาท

กุ้งมังกรนึ่งซีอิ้ว

Steamed king lobster in soy sauce.
 

0.00 บาท

กุ้งมังกรนึ่่งมะนาว

Steamed king lobster with lemon sauce.
 

0.00 บาท

กุ้งมังกรนึ่ง

Steamed king lobster.
 

0.00 บาท

กุ้งมังกรย่าง

Grilled king lobster.
 

0.00 บาท