MENU

หอยหลอดยักษ์ (500g,) ผัดพริกขี้หนูสวน

หอยหลอดยักษ์ (500g,) ผัดพริกขี้หนูสวน

650.00 บาท

หอยหลอดยักษ์ (500g,) ผัดโหระพา

หอยหลอดยักษ์ (500g,) ผัดโหระพา

650.00 บาท

หอยหลอดยักษ์ (500g,) ผัดพริกไทยดำ

หอยหลอดยักษ์ (500g,) ผัดพริกไทยดำ

650.00 บาท

หอยหลอดยักษ์ (500g,) ผัดฉ่า

หอยหลอดยักษ์ (500g,) ผัดฉ่า

650.00 บาท

หอยหลอดยักษ์ (500g,) เจี๋ยนยอดคะน้าฮ่องกง

หอยหลอดยักษ์ (500g,) เจี๋ยนยอดคะน้าฮ่องกง

650.00 บาท