ยอดมะระหวานผัดไฟแดง
Stir fried chayote leaf with oyster sauce.
(ยอดมะระหวานผัดไฟแดง)