ยอดมะระหวานผัดน้ำมันหอย
Stir fried chayote leaf with oyster sauce.
(ยอดมะระหวานผัดน้ำมันหอย)