ปลากระพงโป๊ะล่ม

Stir fried seabass with curry pepper sauce.
(ปลากระพงโป๊ะล่ม)

420.00 บาท

ปลาเก๋าแป๊ะซะ (ปลาเก๋าขีดละ 85 บาท)

Clear yellow grouper  curry with preserved bamboo.
( 85 baht per 100 grams.)
 

0.00 บาท

ปลากะพงนึ่งแจ่ว

Steamed seabass served with spicy dips and boiled vegetable.

420.00 บาท

ปลากะพงแป๊ะซะ

Steamed sea bass with sauce.
(ปลากะพงแป๊ะซะ)

480.00 บาท

ปลากะพงลุยสวน

Deep fried seabass with herb and spicy salad.

420.00 บาท

ปลากะพงผัดซอสXO

Stir fried seabass with X.O. sauce.
 

480.00 บาท

ปลากะพงผัดคื่นช่าย

Stir fried seabass with celery.
 

420.00 บาท

ปลาเก๋า 5 รส (ปลาเก๋าขีดละ 85 บาท)

Stir fried grouper 5 tastes, chinese style.
( 85 Baht per 100 grams. )

0.00 บาท